Zet je in voor KiKa!

Haal met tips & tricks sponsorgeld op


Zet je in voor KiKa!

Haal met tips & tricks sponsorgeld op

Stichting Kinderen Kankervrij

Met jouw inzet kan wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker gefinancierd worden om de genezingskans van 81% te verhogen naar 100%.

Alle specialisten zijn het erover eens: er kan nog veel meer winst geboekt worden. Haal met jouw actie voor Giro di KiKa geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker en draag bij aan de toekomst van kinderen met kanker. 

Bekijk onze sponsortips

Weetjes...

KiKa heeft tot nu toe 180,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Dat kon dankzij grote én kleine donaties!
Dankzij alle donaties heeft KiKa inmiddels 235 onderzoeken kunnen financieren.
Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht is het grootste onderzoeks- en zorgcentrum in Europa voor kinderen met kanker. 
KiKa heeft tot nu toe 156,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Dat kon dankzij grote én kleine donaties!
Dankzij alle donaties heeft KiKa inmiddels 235 onderzoeken kunnen financieren.
Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht is het grootste onderzoeks- en zorgcentrum in Europa voor kinderen met kanker. 

Waar gaat jouw bijdrage naartoe?

Onderzoek naar genezing van kinderkanker
Verbetering van de kwaliteit van de behandeling
Ondersteuning Prinses Máxima Centrum
Vermindering van bijwerkingen na behandeling
Voorlichting over kinderkanker
Onderzoek naar genezing van kinderkanker
Verbetering van de kwaliteit van de behandeling
Ondersteuning Prinses Máxima Centrum
Vermindering van bijwerkingen na behandeling
Voorlichting over kinderkanker

Wat doet KiKa met het sponsorgeld

Onderzoek naar genezing van kinderkanker
In 2002 is Stichting Kinderen Kankervrij opgericht om kinderen met kanker de kans te geven op genezing. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 81% van alle kinderen met kanker, de doelstelling is om een genezingspercentage van 100% te behalen.

KiKa heeft tot nu toe 156,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Dat kon dankzij grote én kleine donaties! Met dit hoge bedrag heeft KiKa inmiddels 235 onderzoeken kunnen financieren.
Verbetering van de kwaliteit van de behandeling
Afgerond onderzoek heeft ervoor gezorgd dat het aantal succesvolle behandelingen toeneemt en de genezingskans voor kanker bij kinderen groter wordt.

Door deze verbeteringen zijn er minder bijwerkingen tijdens de behandeling en verloopt het proces van de genezing prettiger.
Ondersteuning Prinses Máxima Centrum
Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht is het grootste onderzoeks- en zorgcentrum in Europa voor kinderen met kanker. Hier is alles onder 1 dak: de beste zorg voor kinderen met kanker én onderzoek naar kinderkanker. KiKa is de grootste financier van het Prinses Máxima Centrum en heeft geholpen bij zowel de bouw als de inrichting.

In maart 2020 is de vierde verdieping van het Prinses Máxima Centrum ingericht en klaar voor gebruik. In 2018 was dit een nog lege verdieping omdat er niet voldoende geld was. 2 jaar later is het gelukt om deze ruimte in te richten, mede dankzij de groei in het aantal donaties.

Het aantal onderzoekers kan door de inrichting van de vierde verdieping verhoogd worden van 250 naar 400! Deze onderzoekers zijn opgedeeld in onderzoeksgroepen die grotendeels door KiKa worden betaald. Financieringsaanvragen die door wetenschapsgroepen worden ingediend bij KiKa worden beoordeeld door een Wetenschappelijke Raad. Zo zorgt KiKa ervoor dat alleen de allerbeste onderzoeken worden gefinancierd.
Vermindering van bijwerkingen na de behandeling
Artsen behandelen kinderkanker met medicijnen, operaties of bestralingen. Ook worden soms verschillende methoden gecombineerd. De uiteindelijke behandeling hangt af van de vorm van de kanker. De duur van zo’n behandeling varieert van enkele dagen tot jaren.

Helaas is er ook een keerzijde aan verschillende behandelingen. Veel medicijnen maken niet alleen de tumorcellen, maar ook de gezonde cellen kapot. Hierdoor kunnen er direct of op latere leeftijd orgaanbeschadigingen optreden. Voorbeelden hiervan zijn hartproblemen, groeistoornissen, onvruchtbaarheid of ontwikkeling van andere tumoren.

KiKa steunt daarom ook onderzoeken naar vermindering van bijwerkingen en effecten op latere leeftijd.
Voorlichting over kinderkanker
Met persoonlijke verhalen van kinderen met kanker en de vele ambassadeurs die KiKa rijk is vertellen ze iedereen wat kinderkanker inhoudt. Zo kunnen er onder andere ambassadeurs langs basisscholen gaan om de bovenbouw meer te vertellen over kinderkanker.

Samen met de juf of meester vertellen zij over welke impact het ziek zijn heeft en laten zij zien dat zieke kinderen niet aan alles meer mee kunnen doen. Meer informatie vind je via de website: www.kika.nl/voorlichting
Wat heeft KiKa tot nu toe bereikt?
KiKa heeft tot nu toe 180,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Dankzij alle donaties, van kleine tot grote, is dit mogelijk gemaakt. 

Tot en met 2023 zijn de donaties als volgt besteed:
  • 77 miljoen → Programmafinanciering van het PMC
  • 10,3 miljoen → Bouw van het PMC
  • 89,9 miljoen → Onderzoeksprojecten 
  • 1,6 miljoen → Voorlichting
  • 2 miljoen → Projectfinanciering iternationale samenwerkingen

Disclaimer: Dit zijn de voorlopige cijfers. Over boekjaar 2024 heeft nog geen accountantscontrole plaatsgevonden.

KiKa Stories

KiKa heeft de documentaireserie 'KiKa Stories' gelanceerd naar aanleiding van het 20 jarig bestaan. Twintig jaar geleden begon KiKa haar reis met als eindbestemming 100% genezing.

Wat is er bereikt en hoe is het nu met enkele survivors, twintig jaar later? In een 8-delige documentaireserie neemt KiKa je mee. Bekijk de gehele documentaireserie via ons YouTube-kanaal.

Youtube-kanaal Giro di KiKa

Jouw bijdrage heeft impact!Meer weten over het werk van KiKa en de impact van Giro di KiKa?